Veranderen verandert

Als strategisch partner voor organisaties met een betekenisvolle missie werken we samen aan het realiseren van toegevoegde waarde in deze snel veranderende wereld. Ook ons werk verandert voortdurend. Zes thema’s kenmerken op dit moment de vraagstukken van onze klanten en daarmee ons werk:

Transformatie


 Voor veel gevestigde organisaties is de omslag naar een beweeglijke organisatie een grote uitdaging; meer dan 80% van transformaties falen. Op welke manier kan jouw organisatie er voor zorgen dat deze verandering succesvol en duurzaam is?


Strategie


De tijd van differentiatie door marketing wordt langzaamaan een begrip van het verleden. Organisaties die winnen in deze markt doen er alles aan om de best mogelijke dienstverlening te leveren en een betekenisvolle connectie te maken met hun klanten.


Digitale innovatie


Het succesvol ontwikkelen van digitale platformen, producten en diensten is een van de hoekstenen van een transformatie. Hoe zorg je voor betrokkenheid vanuit het leiderschap? Wie is eigenlijk eigenaar van deze producten? Hoe zorgen we voor snelle ontwikkeling en hoe werken we slim samen met onze
leveranciers?


Transformatie door design

De wereld verandert snel. Zo snel, dat organisaties niet meer in staat om hun toekomst te bepalen op ervaringen en cijfers uit het verleden. Wat voorheen heeft bewezen succesvol te zijn, is morgen wellicht niet meer relevant. En daarmee veranderen de uitgangspunten van strategievorming en innovatie. Daarmee verandert ook de manier waarop we werken.

Wij geloven dat toekomstbestendige organisaties beweeglijke organisaties zijn – organisaties die succesvol zijn door een andere manier van werken en organiseren. Ze zijn innovatief, experimenterend, open, lerend, en kunnen zich daarom snel aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Onze aanpak voor deze ingrijpende transformaties noemen we Transformatie door Design.

“Het denken is oplossingsgericht, wijkt af van gebaande paden, is inspiratievol. Met immer het rendement als belangrijke onderlegger. De manier van werken nodigt uit, bindt en verbindt.”

Rein Swart, directeur/bestuurder Accolade

Onze aanpak

Onze aanpak vindt zijn oorsprong in Design Thinking. We richten ons op het creëren van waarde met een wendbare aanpak gekenmerkt door co-creatie, experimenteren en leren. Hiermee helpen we organisaties vooruit. We houden van doen, samen de handen uit de mouwen. En gaan uit van de kwaliteiten en de  krachten van de organisatie, niet de tekortkomingen. Zo bouwen we samen aan een betere toekomst.

We geloven dat de beste resultaten worden behaald wanneer we intensief samenwerken met de organisatie. Teams die bestaan uit zowel medewerkers van de organisatie en van Pontonniers. Samen werken we aan duurzame veranderingen in de organisatie. In sprints van vier weken leveren we elke keer tastbare resultaten, die we vooraf samen bepalen.